הנגש את אתרך בקליק ובחינם
מהיום כבר לא חייבים לשלם על הנגשת אתרים !
המנע מקנס של 75,000 ש"ח

הידעת?    חובת הנגישות נכנס לתוקף מאוקטובר 2016

על אילו אתרים חלה החובה לנגישות ?

כל גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה וכל גוף הפועל שלא למטרות רווח חייב להנגיש את האתר
לפחות ברמת נגישות AA הכוללת בין השאר: התאמה לכבדי ראייה, התאמה לעיוורי צבעים, הגדלת גופנים, חסימת הבהובים וכיו"ב.
 

הנגש את האתר והמנע מקנסות של עד 75,000 ש"ח !


* מודול הנגישות המוגש לציבור חינם ע"י איגוד הנגישות, ו\או שימוש במודול הנגישות של איגוד הנגישות איננו מהווה אחריות או תחליף ליועץ נגישות.
המערכת והמודול אינן אחראיות ולא ישאו באחריות למידע, ולא ישאו באחריות לטעויות מכל סוג שהן, ולא ישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בכל מידע אחר שבו. כך גם לא תישא המערכת באחריות בגין נזקי תוכנה ונזקים אחרים אם יגרמו כתוצאה מן השימוש באתר.

 
All rights reserved to HIIS labs Europe.  All materials, including computer code, contained on this website are protected by the European and international copyright and other applicable laws.