הנגש את אתרך בקליק ובחינם
מהיום כבר לא חייבים לשלם על הנגשת אתרים !
המנע מקנס של 75,000 ש"ח

הידעת?    חובת הנגישות נכנס לתוקף מאוקטובר 2016

על אילו אתרים חלה החובה לנגישות ?

כל גוף פרטי הפועל למטרות רווח, כגון חברה או עוסק מורשה וכל גוף הפועל שלא למטרות רווח חייב להנגיש את האתר
לפחות ברמת נגישות AA הכוללת בין השאר: התאמה לכבדי ראייה, התאמה לעיוורי צבעים, הגדלת גופנים, חסימת הבהובים וכיו"ב.
 

הנגש את האתר והמנע מקנסות של עד 75,000 ש"ח !